• CAREER


    DELIGHT PLUS

    GROUP

สมัครงาน พนักงาน

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดีไลท์ พลัส กรุ๊ป 88/35 หมู่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0 344 06752,
08 6399 3928
โทรสาร : 0 3440 6753
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ท่านสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดีไลท์ พลัส กรุ๊ป 88/36 หมู่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0 344 06752,
08 6399 3928
โทรสาร : 0 3440 6753