top of page
หัวเว็บ-01.jpg

 

delight plus

ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

 อย่างไม่หยุดยั้ง

About
เกี่ยวกับเรา
Delight Plus

   ดีไลท์ พลัส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจจัดหาวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในเมืองไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีวิสัยทัศน์ ทำให้เราขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ดีไลท์ พลัส กรุ๊ป ประกอบไปด้วย...

  •  บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ

  •  บริษัท ดีไลท์ เมทัล จำกัด เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียม

  •  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไลท์ โกลบอล เพื่อส่งออกสินค้าและประกอบโกดังให้เช่า

    จากการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัท ดีไลท์ เมทัล จำกัด กลายเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียมรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียมในปริมาณสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้นำเข้าทั้งหมด ทั้งจากประเทศจีนและเกาหลีใต้

Executives
Products
โลโก้ดีไลท์ พลัส สีเหลี่ยม-01.png

Delight  Plus

      ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียมคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังได้ร่วมมือกับ ดองบู สตีล บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเกาหลีใต้เพื่อทำการตลาด
ใน ธุรกิจเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียม คุณภาพพรีเมียม ในไทยและอาเซียน..

    และจากการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด กลายเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียมรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ เป็น ผู้นำเข้าเหล็กม้วน

ชุบอลูมิเนียมในปริมาณสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้นำเข้าทั้งหมด ทั้งจากประเทศจีนและเกาหลีใต้ โดยในปี 2016
บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด ได้นำเข้าเหล็กม้วนชุบอลูมิเนียมรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

มาตรฐานการวัด

มาตรฐานการวัด

มาตรฐานการวัด

ดองบูล

ดองบูล

DONGBU

พริ้นเพรีย

พริ้นเพรีย

DMT

DMT

บริการ SLITTING /SHEAR LINE SERVICE

บริการ SLITTING /SHEAR LINE SERVICE

highlight_lg.png
Contact
bottom of page