top of page
ข่าว.jpg

ข่าวและกิจกรรม

By Delightplus

ความสำคัญด้านชีวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกท่าน


 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ดีไลท์ พลัสให้ความสำคัญด้านชีวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกท่าน จึงได้ทำการฉีดฆ่าเชิ้อด้วยนํ้ายาที่ผ่านมาตราฐานสากล เพื่อให้พวกเราทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยด้วยกัน

"ด้วยรักแล้วห่วงใย จาก ม้าทอง By ดีไลท์พลัส จำกัด "

 
 

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page