top of page
ข่าว.jpg

ข่าวและกิจกรรม

By Delightplus

เรามาดูวิธีการวัดความหนาของม้วนเหล็กอลูซิงค์ ตามมาตราฐานของม้าทองกันนะครับ 😘


 
 

เรามาดูวิธีการวัดความหนาของม้วนเหล็กอลูซิงค์ ตามมาตราฐานของม้าทองกันนะครับ

 

 

ดู 173 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page