คุณอภิจิต เจริญเวชชการ
ประธานกรรมการบริหาร
(CEO)

Executive MBA,Chulalongkorn University
M.S.(Mechanical),University of Arkon, USA

PRESIDENT

ทำเนียบผู้บริหาร

DELIGHT PLUS

คุณสุดนภา เจริญเวชชการ
ประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

MBA, Youngstown State University, USA .

B.Sci(Economicsand Business Administration)

Kasetsart University

VICE-PRESIDENT

ติดต่อเรา

บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด 88/35 หมู่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.0 3440 675208 6399 3928 แฟกซ์ 0 3440 6753
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • @delightplus
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • Instagram
  • ติ๊กต๊อก